Company Logo

Wybór ofert 2014

Łuków, dnia 18.12.2013 r.

INFORMACJA
o wyborze ofert   

Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 01 stycznia –  31 grudnia  2014 roku:

Czytaj więcej...

Zamówienie

Łuków, dnia 28.11.2013r.
                                              

OGŁOSZENIE 

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie, ul. Wyszyńskiego 41 zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I  LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2014 roku.

Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania o cenę zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t.).

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze ofert 2013

Łuków, dnia 18.12.2012 r.

INFORMACJA
o wyborze ofert

    Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2013 roku :
1. Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie
Styczeń – grudzień  roku 2013

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Części zamówienia

Ceny brutto [zł]

2

Piekarnia Ciastkarnia Eugeniusz Onysk   21-400 Łuków ul. Międzyrzecka 18    

VI

13141,35

4

FHU NEKTARYNKA Piotr Sowiński

21-400 Łuków, ul. Wiśniowa 8

IX

8830,16

5

Przedsiębiorstwo Handlowe „Milo”         21-400 Łuków   al. Wojska Polskiego 61

II

III

49261,71

17259,49

6

GULIK Sp. z o.o.

21-400 Łuków, ul. Żelechowska 21b

 

I

IV

VII

VIII

19436,57

12138,32

17726,68

5301,59

8

F.H.U. „ MANGO” Andrzej Chwedoruk

21-400 Łuków ul.Warszawska 88d

V

13460,00

2. Odrzucono oferty firm :

  1. Hurtownia Art. Spożywczych SEZAM Zbigniew Zabielski, 21-400 Łuków, ul. Warszawska 88       .
  2. PH ALASKA, 21-400 Łuków, ul. Wojska Polskiego 63A
  3. Piekarnia PSS "Społem", 21-400 Łuków ul.Piłsudskiego 6    
  4. ALMAX –Dystrybucja Sp z o o Panieńszczyzna, 21-002 Jastków                                  

Uzasadnienie:

                a) faktyczne – Wykonawcy zastrzegli sobie możliwość zmiany cen ,

                 b) prawne - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ – Art. 89, ust. 1, p.2 Ustawy,

 

                                                                     DYREKTOR

                                                                     I LO im. T. Kościuszki

                                                                             w Łukowie          

Zaproszenie do złożenia oferty

Łuków, dnia 28.11.2012r.

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zaprasza do złożenia oferty na dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I  LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2013 roku.

Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania o cenę zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t.). Można składać oferty częściowe, to znaczy na jedną lub na więcej części zamówienia , spośród określonych jako:

Część I – Drób i przetwory        CPV 15112000-6, 15131500-0
Część II – Mięso i przetwory      CPV 15111000-9, 151310000-5
Część III – Mleko i przetwory     CPV  15500000-3
Część IV – Mrożonki                 CPV 15331100-8
Część V – Owoce i warzywa      CPV 15300000-1
Część VI – Pieczywo                 CPV 15810000-9
Część VII – Przyprawy i dodatki  CPV 15870000-7
Część VIII – Ryby i pochodne    CPV 15200000-0
Część IX  – Artykuły sypkie CPV 15610000-7, 15830000-5, 15851000-8, 15612100-1,
    15870000-7

Termin składania oferty: do dnia 17 grudnia 2012 roku i do godz. 12.00
w siedzibie Szkoły.
 
    W załączeniu przekazujemy Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
   


                                                                                                         Zapraszamy


...............................................................
 (podpis, pieczęć Zamawiającego)

Informacja o wyborze ofert

Łuków, dnia 16.12.2011 r.
INFORMACJA
o wyborze ofert
 
Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 2012 roku :
1. Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:
 
Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie
2012 roku

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Części zamówienia

Ceny brutto [zł]

9

Przedsiębiorstwo Handlowe „Milo”
21-400 Łuków al. Wojska Polskiego 61

I

II

III

19006,36

58616,47

18121,42

5

PH ALASKA

21-400 Łuków, ul. Wojska Polskiego 63A

IV

21068,60

7

F.H.U. „ MANGO” Andrzej Chwedoruk

21-400 Łuków ul.Warszawska 88d

V

17117,00

8

Piekarnia Ciastkarnia Eugeniusz Onysk
21-400 Łuków ul. Międzyrzecka 18

VI

14695,50

3

FHU NEKTARYNKA Piotr Sowiński

21-400 Łuków, ul. Wiśniowa 8

VII

26697,58

 
2. Odrzucono oferty firm :
Hurtownia Art. Spożywczych SEZAM Zbigniew Zabielski, 21-400 Łuków, ul. Warszawska 88.
Zakład Mięsny Wierzejki Płudy 21, 21-404 Trzebieszów
Uzasadnienie:
a) faktyczne – Wykonawcy zastrzegli sobie możliwość zmiany cen ,
b) prawne - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ – Art. 89, ust. 1, p.2 Ustawy,
 
 
DYREKTOR
I LO im. T. Kościuszki
w Łukowie
Grzegorz Rzymowski

Wirtualna wycieczka

phoca thumb l DSC06229

Tłumaczenie

Najlepsze Liceum Powiatu

logo - Srebrna Szkoa 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Books!

KOK$, PaTrAs and Lechu. All right reserved.© NIE KLIKAC!!!