Company Logo

Informacja o wyborze ofert

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

 

Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 01 stycznia 2017 –  31 grudnia  2017 roku:
Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem: Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2017 roku.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Części zamówienia

Ceny brutto [zł]

1

GULIK sp.z.o.o.

05-860 Płochocin, ul. Długa 2

 

IV

VII

VIII

19 035,45

15 521,16

6 866,92

2

"MIĘS-HURT" Spółka jawna    Cz. Oleksiński, P. Wereszczyński 21-400 Łuków, ul. Warszawska 88

I

III

IX

20 270,15

30 573,70

5 023,10

5

F.H.U „MANGO”,Andrzej Chwedoruk,     21-400 Łuków, ul. Warszawska 88d

V

10 310,61

9

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców,

21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 6  

VI

10 962,00

10

Hurtownia Wędlin „Kabanos”Zdzisław Czuba 100 Puławy,ul. Dęblińska 25a

II

34 487,25

 

Wirtualna wycieczka

phoca thumb l DSC06229

Tłumaczenie

Najlepsze Liceum Powiatu

logo - Srebrna Szkoa 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Books!

KOK$, PaTrAs and Lechu. All right reserved.© NIE KLIKAC!!!