Company Logo

Wybór ofert

Łuków, dnia 19.12.2017 r.

 

INFORMACJA
o wyborze ofert


    Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 01 stycznia 2018 –  31 grudnia  2018 roku:
Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2018 roku

Czytaj więcej...

Ogłoszenie przetargu

Łuków, dnia 28.11.2017r.
                                              

Ogłoszenie    

 

Powiat Łukowski, 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17, NIP: 825-199-81-35, w imieniu którego działa pełnomocnik Grzegorz Rzymowski Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Ks. Kard. St.  Wyszyńskiego 41 – na mocy udzielonego pełnomocnictwa ( uchwała Zarządu Powiatu nr 110/303/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. ) zaprasza do złożenia oferty na  

Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I  LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2018 roku.

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze ofert

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

 

Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 01 stycznia 2017 –  31 grudnia  2017 roku:
Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem: Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2017 roku.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie przetargu

Łuków, dnia 28.11.2016r.
                                             

Ogłoszenie    

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41 zaprasza do złożenia oferty na 

Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I  LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2017 roku.

Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania o cenę zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t.). Można składać oferty częściowe, to znaczy na jedną lub na więcej części zamówienia , spośród określonych jako:

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze ofert

 

Łuków, dnia 17.12.2015 r.

INFORMACJA

o wyborze ofert

 

                  Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę, dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie
01 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 roku
:

WYBRANO DO REALIZACJI OFERTY ZGODNIE Z PONIŻSZYM ZESTAWIENIEM:

Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2016 roku

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Części zamówienia

Ceny brutto [zł]

1

Przedsiębiorstwo Handlowe „ Milo”    

Wojdakowski Robert i Joanna Sp.j.                 21-500 Biała Podlaska,

ul.Jana Pawła II 194  

I

22 091,16

2

FHU NEKTARYNKA Piotr Sowiński

21-400 Łuków, ul. Wiśniowa 8

V

IX

17 652,57

4 931,58

10

GULIK sp.z.o.o.

05-860 Płochocin, ul. Długa 2

VII

14 600,87

6

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców,

21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 6  

VI

13 277,25

11

MASARNIA UBOJNIA „ZEMAT”

Zdzisław Trościańczyk i S-ka

Spółka Jawna 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

II

41 067,08

4

"MIĘS-HURT" Spółka jawna    

Cz. Oleksiński, P. Wereszczyński

21-400 Łuków, ul. Warszawska 88

III

VIII

IV

25 976,36

7269,64

19 035,89

                                                                      

DYREKTOR
I LO im. T. Kościuszki
             w Łukowie  

           

 

 

Wirtualna wycieczka

phoca thumb l DSC06229

TłumaczenieSondy

Gimnazja

Czy jesteś za zlikwidowaniem gimnazjów?

Nie mam zdania
(0)
Add a new response!
» Idź do sondy »
5 - pozostałe głosy


Books!

KOK$, PaTrAs and Lechu. All right reserved.© NIE KLIKAC!!!