Company Logo

Ogłoszenie przetargu

                                                                                             Łuków, dnia 27.11.2018 r.
                                            

 Ogłoszenie

 

Powiat Łukowski, 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego17, NIP: 825-199-81-35, w imieniu którego działa pełnomocnik Grzegorz Rzymowski Dyrektor 1 Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Ks. Kard. St.  Wyszyńskiego 41 – na mocy udzielonego pełnomocnictwa ( uchwała Zarządu Powiatu nr 110/303/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. ) zaprasza do złożenia oferty na 

Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I  LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2019 roku.

Czytaj więcej...

Wybór ofert

Łuków, dnia 19.12.2017 r.

 

INFORMACJA
o wyborze ofert


    Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 01 stycznia 2018 –  31 grudnia  2018 roku:
Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2018 roku

Czytaj więcej...

Ogłoszenie przetargu

Łuków, dnia 28.11.2017r.
                                              

Ogłoszenie    

 

Powiat Łukowski, 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17, NIP: 825-199-81-35, w imieniu którego działa pełnomocnik Grzegorz Rzymowski Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Ks. Kard. St.  Wyszyńskiego 41 – na mocy udzielonego pełnomocnictwa ( uchwała Zarządu Powiatu nr 110/303/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. ) zaprasza do złożenia oferty na  

Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I  LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2018 roku.

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze ofert

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

 

Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 01 stycznia 2017 –  31 grudnia  2017 roku:
Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem: Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2017 roku.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie przetargu

Łuków, dnia 28.11.2016r.
                                             

Ogłoszenie    

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41 zaprasza do złożenia oferty na 

Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I  LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2017 roku.

Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania o cenę zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t.). Można składać oferty częściowe, to znaczy na jedną lub na więcej części zamówienia , spośród określonych jako:

Czytaj więcej...

Wirtualna wycieczka

phoca thumb l DSC06229

Tłumaczenie

Najlepsze Liceum Powiatu

logo - Srebrna Szkoa 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Books!