Company Logo

Adres

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki 
w Łukowie
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41
tel./fax (025) 798 29 25
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Medal "Pro Memoria"

 W UZNANIU PAMIĘCI O BOHATERACH
                                                            

Kultywowanie pamięci o bohaterach przeszłości to bardzo ważny obowiązek, który spoczywa na każdej placówce wychowawczej. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie wydaje się do tego szczególnie predestynowane ze względu na dziewięćdziesiąt cztery lata tradycji. Dbałość o patriotyczny aspekt kształcenia została potwierdzona w dn. 29 czerwca 2012 r., kiedy szkole wręczono medal „Pro Memoria”

 

Odznaczenie przyznaje się osobom i instytucjom wyjątkowo zasłużonym w propagowaniu pamięci o czasach II wojny światowej. Ustanowiono je w sześćdziesiątą rocznicę zwycięstwa nad III Rzeszą – 8 maja 2005 r. Decyzję o uhonorowaniu medalem podejmuje Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.


 

I LO do wyróżnienia zgłosili kombatanci związani ze strukturami wojskowymi Polskiego Państwa Podziemnego. Aktu dekoracji sztandaru szkoły dokonał w imieniu Jana Stanisława Ciechanowskiego – Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ppłk Marcin Wasiński. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością następujący goście: kpt. inż. Tadeusz Świderski – absolwent liceum, żołnierz wywiadu Armii Krajowej, członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, na co dzień mieszkający w Katowicach, inicjator wystąpienia o odznaczenie; por. Stanisław Osypiński – absolwent liceum, żołnierz Armii Krajowej, więzień łagrów sowieckich, aresztowany przez NKWD, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Łuków; Bolesław Skwara – absolwent liceum, żołnierz Armii Krajowej, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; Ryszard Grafik – absolwent liceum, żołnierz Armii Krajowej, sekretarz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Łuków; Krzysztof Tymoszuk – Wicestarosta Łukowski; Tadeusz Brzozowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego, Andrzej Soćko – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Łukowskiego, Grażyna Słomka – przewodnicząca Rady Rodziców I LO.

 

Warto podkreślić, że społeczność Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki zapisała piękną, patriotyczną kartę w okresie II wojny światowej. Nauczyciele, tacy jak: Bronisława Junkielesówna, Stanisława Gnoińska, Franciszek Wierzejski, ks. Ignacy Sopyła i inni zaangażowali się w tajne komplety. Na Golgocie Wschodu zginęli: dyrektor Józef Zennermann, Stanisław Łotocki, ks. Władysław Tchorzewski, Władysław Zaremba, Marian Wróblewski. Do obozu koncentracyjnego został wysłany kolejny dyrektor, Piotr Krechowicz. Uczniowie, absolwenci, pedagodzy walczyli na różnych frontach, w organizacjach niepodległościowych rozmaitych barw, złożyli najcenniejszą ofiarę krwi...

 

„Kościuszko” stara się nie zapominać o swoich korzeniach. W placówce działa Szkolna Izba Tradycji – swoiste muzeum, gromadzące pamiątki z dziejów liceum. Utrzymywane są ścisłe kontakty z dawnymi uczniami – raz na pięć lat absolwenci zbierają się na swoim zjeździe. Powstają prace naukowe, artykuły, dotyczące historii szkoły – w 2008 r. wydano monografię „Alma Mater Lukoviensis. Z dziejów Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie 1918 – 2008”. Uczniowie uczestniczą w wielu projektach edukacyjnych, poświęconych przeszłości, na przykład: „Opowiem Ci o wolnej Polsce” czy „Katyń... Ocalić od zapomnienia”. Biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach tematycznych. W tym roku w okolicznościowym konkursie dotyczącym dziejów II wojny światowej „Nie zapomnimy o Nich...” zwyciężył Sebastian Chmiel, wygrywając wycieczkę do Lwowa. Organizowane są wyprawy do miejsc pamięci narodowej, choćby do rezerwatu Jata. Młodzież skupiona w Związku Harcerstwa Polskiego co roku uczestniczy w ogólnopolskim Rajdzie „Arsenał”, przeprowadzanym w Warszawie w rocznicę odbicia z rąk gestapo Jana Bytnara „Rudego”. Uczniowie dbają również o groby zmarłych absolwentów i nauczycieli. Ważną uroczystością w tym roku szkolnym było posadzenie w dn. 7 listopada 2011 r. Dębu Katyńskiego, który ma upamiętniać pomordowanych „na nieludzkiej ziemi.”

 

Z tego krótkiego zestawienia wprost wynika, że edukacja historyczna, obywatelska i patriotyczna zajmuje poczesne miejsce w programie wychowawczym I LO w Łukowie. Odznaczenie medalem „Pro Memoria” zobowiązuje do jeszcze aktywniejszych i bardziej twórczych działań w tym zakresie. 

 

 

Wirtualna wycieczka

phoca thumb l DSC06229

Tłumaczenie

logo - Srebrna Szkoa 2018

 
 
 
 
 
 

Sondy

Gimnazja

Czy jesteś za zlikwidowaniem gimnazjów?

Nie mam zdania
(0)
Add a new response!
» Idź do sondy »
5 - pozostałe głosy


Books!

KOK$, PaTrAs and Lechu. All right reserved.© NIE KLIKAC!!!